Bch
Widać przedwyborcze spotkanie w Wymysłowie spełnienia się