Arogancja i kłamstwa
I ktoś taki współrządzi powiatrm