TO TYLKO STO FUNTOW DNIOWKI ...
TO TYLKO STO FUNTOW DNIOWKI PIECSET FUNTOW TYGODNIOWO DWADZISCIA DNI ROBOCZYCH MIESIECZNIE TO TYLKO DWATYSIACE FUNTOW W MIESIACU