Jedna osoba oddawała swoją ...
Jedna osoba oddawała swoją dietę, a ilu jest łącznie radnych w mieście, powiecie i gminie? Każdy z nich, kto krytykuje kogoś za to, że jest na danym stanowisku dla kasy a sam ją chętnie i bez oporów bierze w formie diety jest dla mnie hipokrytą i tyle!