Program jest rządowy - to trzeba zaznaczyć !
Natomiast punkt konsultacyjny Wójt otworzył bo mieszkańcy pytają i zostawali z gminy odsyłani z komentarzem, że w internecie jest wniosek, można sobie wypełnić. Ostatecznie cieszę się, że taki punkt powstał, mieszkańcom należy się pomoc ze strony administracji.