Potrzebna sala
Od wielu lat problemem jest w Chojnicach - 40-tysięcznym mieście - brak sali widowiskowej (koncertowej), bo nie jest nią na pewno sala sportowa, która absolutnie nie spełnia warunków dla imprez kulturalnych. Problemu nie rozwiąże kameralna sala kinowa w Centrum Kultury o 300 miejscach. Nasze miasto potrzebuje sali z prawdziwego zdarzenia dla organizacji imprez rozrywkowych, spektakli teatralnych, przedstawień operowych itd. W Wejherowie, niewiele większym od Chojnic, zbudowano filharmonię.