Jak Jarek wierzy cały czas ...
Jak Jarek wierzy cały czas Dyrektorowi.. A Dyro dziadków zatrudnia i pewnie prowizje od nich bierze.. Kasa musi się zgadzać u dyra...