Bym zapomniał... Ogromny ...
Bym zapomniał... Ogromny szacunek dla kibiców gości!