Idź do kina na Kler i ...
Idź do kina na Kler i posłuchaj słów KOTA...,, trzeba zbierać cały czas na remonty a nie dokończyć remont...