Nie-kodziarz - patriota
https://wiadomosci.wp.pl/krs-zostala-zawieszona-w-prawach-czlonka-europejskiej-sieci-rad-sadownictwa-6296366417118849a Tak, tak wychodzimy powoli z UE.... Ale co tam - nic się nie dzieje kochamy i wielbimy małego karakana - zbawcę coraz bardziej wschodniego państwa.