Jeden z najlepszych ...
Jeden z najlepszych premierów w historii III RP!!! Przysięgał na Konstytucję RP i dochował wierności tej przysiędze!!!