Opamiętaj się Arku.
Nie mieszaj się do polityki Warszawy. Zajmij się samorządem, a nie polityką wielkokrajową.