Ważne!
PO poparło cenzurę w internecie ACTA2- Oto lista europosłów, którzy głosowali za przyjęciem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym Tzw. ACTA 2: Michał Boni (PO) Jerzy Buzek (PO) Danuta Hübner (PO) Danuta Jazłowiecka (PO) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) Barbara Kudrycka (PO) Janusz Lewandowski (PO) Elżbieta Łukacjiewska (PO) Jan Olbrycht (PO) Julia Pitera (PO) Marek Plura (PO) Dariusz Rosati (PO) Adam Szejnfeld (PO) Róża Thun Und Hohenstein (PO) Jarosław Wałęsa (PO) Bogdan Wenta (PO) Bogdan Zdrojewski (PO) Tadeusz Zwiefka (PO) Głosował także poseł niezrzeszony Kazimierz Michał Ujazdowski Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/swiat/news-niecodzienne-zjawisko-w-afryce-snieg-i-zerowe-temperatury,nId,2630312#utm_source=paste