Czytam i nie wierzę...
Pan burmistrz zdaje się nie przyjmuje do wiadomości, że może nie być burmistrzem w następnej kadencji, bo taki strzał w kolano przed wyborami tylko ktoś oderwany od rzeczywistości może wykonać.