Najpierw niech ch.... na kaczych łapach
odpowie za SKOK-i i sponsoring wuja Tadzia. Zrozumiałeś głupku, czy ci powtórzyć?