Ano na dzień dzisiejszy nie ...
Ano na dzień dzisiejszy nie ma przyzwoitszego polityka!