Uważam,że temat przejazdu ...
Uważam,że temat przejazdu Pana Komendanta powinien zostać poruszony.Młodzieży należy sie wyjaśnienie,że nikomu nie wolno łamać przepisów drogowych i że nikt nie może pozostać poza prawem,choć by był komendantem policji ,czy też wielebnym księdzem .