oby tylko budowali lepiej ...
oby tylko budowali lepiej niż budowany jest Dom Kultury . Chyba wybrano dobrego wykonawcę.