Tylko dlaczego za ...
Tylko dlaczego za publiczne-moje-nasze pieniądze ?