A jaki tam syf w tzw ogródku piwnym, wstyd to są bezradni włodarzyka
i smród od sików na odległość i odór od chlewni,