Wieża ciśnień
Czy radny Gąsiorowski zapomniał już jak sprzedał i za ile wieżę !