Drewek przewodiczącym komisji
tech chłop nie potafi się wy[owiedzieć i nic prawie nie łapie, porażka godni porażkę