Brawo Brunka, burmitrz powinien obejrzeć wszystkie toalety
i dopiero wtedy wyzywać radnych id kłamców, i by się bardzo zdziwil, że radny ma rację