doucz się
Sezon budowlany trwa zazwyczaj 2 lata, więc basztę odbudowano bardzo szybko.