Wziol bys za jakas porzadna ...
Wziol bys za jakas porzadna robote oli , a nie tylko pitu, pitu.