z mojej dawnej szkoły ...
z mojej dawnej szkoły zrobili sobie wyszynk ?! i kto na to pozwolił?