jak to są chętni do bójki. ...
jak to są chętni do bójki. teraz nasz minister od wojny nie jaki Antek stworzy miejscowe brygady i da młodym z demobilu PM, Mauzery, i hura na wschód po nasze utracone ziemie.