e tam, jak jest wóda to i na ...
e tam, jak jest wóda to i na stypie jest wesolo